دوره آنلاین اجرا و تفسیر نسخه سوم پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا (MMPI-3)

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

پرسشنامه‌های عینی شخصیت – مدرس: دکتر کامبیز کامکاری دانشیار تخصصی روانشانسی و متخصص سنجش روانشناختی

0
300,000 تومان

دوره آنلاین اجرا و تفسیر فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا نوجوان (MMPI-A-RF)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

پرسشنامه‌های عینی شخصیت – مدرس: دکتر کامبیز کامکاری دانشیار تخصصی روانشانسی و متخصص سنجش روانشناختی

0
رایگان!

مصاحبه تشخیصی برای اختلال‌های هیجانی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

دوره جامع درمان شناختی رفتاری CBT – مدرس: دکتر مهدی اکبری استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

0
رایگان!

مدیریت شریط سخت و بیماران دشوار در طول درمان شناختی رفتاری

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

دوره جامع درمان شناختی رفتاری CBT – مدرس: دکتر مهدی اکبری استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

0
رایگان!

درمان شناختی رفتاری برای افسردگی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

دوره جامع درمان شناختی رفتاری CBT – مدرس: دکتر مهدی اکبری استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

0
رایگان!

دوره آنلاین درمان شناختی رفتاری برای اختلال وسواسی – اجباری

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

دوره جامع درمان شناختی رفتاری CBT – مدرس: دکتر مهدی اکبری استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

0
رایگان!

دوره آنلاین درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب فراگیر

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

دوره جامع درمان شناختی رفتاری CBT – مدرس: دکتر مهدی اکبری استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

0
رایگان!

دوره آنلاین درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب اجتماعی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

دوره جامع درمان شناختی رفتاری CBT – مدرس: دکتر مهدی اکبری استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

0
رایگان!