متخصص تحلیل رفتار کاربردی

 

کارشناس روان شناسی عمومی از دانشگاه فردوسی مشهد و فارغ التحصیل در همین رشته در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد تبریز.

همکاری با کلینیک انتخاب، کلینیک مشاوره پیاژه و کلینیک دکتر حمیدپور (۱۳۹۳ تا کنون) در سمت درمانگر و سوپروایزر واقعیت درمانی، گواهی شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی نظیر طرحواره درمانی (مقدماتی و پیشرفته)، درمان های موج سوم رفتاردرمانی شناختی، روان شناسی ورزش، basic intensive week، advance intensive week و…، برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه ی شناخت درمانی گروهی، مهارت های زندگی، رفتار درمانی شناختی، روان شناسی فروش و بازاریابی برای عموم و متخصصان